Strona główna

"Dobra Praca" w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-12

"Dobra Praca" w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oferuje płatne staże połączone z możliwością odbycia kursów przygotowujących oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo zapewnia doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży, szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych - a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych (ponad 1600 zł netto miesięcznie), z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Więcej informacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem: www.rcwip.pl/dobra-praca/

powrót do poprzedniej strony