Strona główna

Listopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-04

Listopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była głównym tematem XLIII sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 30 listopada.

Posiedzenie było również okazją do wręczenia gratulacji i podziękowań dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej Sylwii Tobole w związku ze sportowymi sukcesami uczniów szkoły. Drużyna chłopców prowadzona przez nauczyciela Krzysztofa Twardaka zajęła w październiku I miejsce na mistrzostwach Dolnego Śląska w unihokeju i tym samym zdobyła tytuł mistrza województwa. Za swój sukces uczniowie otrzymali od wójta Marka Chmielewskiego i przewodniczącego Rady Grzegorza Powązki chwytaki do treningu strzeleckiego.

Podczas sesji podsumowano także projekt edukacyjny "Młodzi przyjaciele czystego powietrza". O jego najważniejszych założeniach opowiedziała Maria Tyszer z Urzędu Gminy Dzierżoniów - koordynatorka akcji.

Radni obejrzeli również film dokumentujący wszystkie działania projektu. W ramach podsumowaniu przed Radą zaprezentowali się też uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, którzy zajęli I miejsce w konkursie piosenki "Czyste powietrze" (ex aequo z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Tuszynie).

Głównym punktem posiedzenia była działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Informację o realizowanych inicjatywach, przedsięwzięciach i planach placówki przedstawiła kierownik ośrodka Elżbieta Rudnicka.

Rada przyjęła ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018, zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy Dzierżoniów, a także zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy w 2018 r.

Listopadowa sesja Rady Gminy DzierżoniówListopadowa sesja Rady Gminy DzierżoniówListopadowa sesja Rady Gminy DzierżoniówListopadowa sesja Rady Gminy DzierżoniówListopadowa sesja Rady Gminy DzierżoniówListopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony