AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-11-28

Podsumowanie prac melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wzorem minionych lat również i w tym roku nasza gmina zrealizowała kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodnej. Prace obejmowały konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Kiełczyn, Tuszyn, Uciechów i Włóki na łącznej długości 6 156 mb.

Roboty, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby polegały głównie na wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew i krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, jak również na odmuleniu dna i naprawie skarp rowów. Ponadto dokonano wymiany jednego przepustu zlokalizowanego na rowie w Kiełczynie.

Na realizację przedsięwzięcia pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2017 r." nasza gmina otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 21 063,14 zł, co stanowiło 49% wartości całego zadania

przed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąprzed realizacjąpo realizacjipo realizacjipo realizacjipo realizacjipo realizacjipo realizacjipo realizacjipo realizacji
powrót do poprzedniej strony