Strona główna

Trwają rozmowy kwalifikacyjne do służby przygotowawczej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-11-16

Trwają rozmowy kwalifikacyjne do służby przygotowawczej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r.

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia. Już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie ochotnicy, którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, aby stwierdzić o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. W przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj - im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać!

Wciąż mamy wolne miejsca w służbie przygotowawczej do 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku oraz 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim.

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych w wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2100 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia, takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Pamiętaj! Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP. Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT) bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość. Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie!

Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Klaudia Jagodzińska - tel. 261-647-430.

WKU w Kłodzku

powrót do poprzedniej strony