AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-27

Oświata głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Najważniejszym punktem obrad XLII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów był raport z działalności gminnych placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Posiedzenie odbyło się w czwartek 26 października.

Sesja była również okazją do złożenia kilku gratulacji i podziękowań. Teodora Skutnik i Przemysław Przybyszewski ze Stowarzyszenia "Piława Dolna" odebrali gratulacje za zaangażowanie w zagospodarowanie terenów wokół piławskich stawów. Dzięki pracy mieszkańców projekt "Dworskie stawy w Piławie Dolnej, czyli trzy życzenia do złotej rybki" został okrzyknięty "Najlepszym przedsięwzięciem odnowy wsi".

Z kolei za pomoc w pracach przy przeniesieniu pomnika upamiętniającego bitwę pod Dzierżoniowem podziękowania odebrali: dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Kospa oraz Radosław Wyrzucki i Rafał Sikorski ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Triskelion". Wójt Marek Chmielewski i przewodniczący Rady Grzegorz Powązka podziękowali również majorowi Kospie za wszelką pomoc udzielaną mieszkańcom naszej gminy.

Następnie Krystyna Skowrońska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów przedstawiła Radzie raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów za rok szkolny 2016/2017. W swojej prezentacji przybliżyła radnym najciekawsze projekty i przedsięwzięcia realizowane w gminnych szkołach. W wystąpieniu przedstawione zostały również informacje na temat przygotowań naszych szkół do tegorocznej reformy oświaty.

Radni wybrali też swoich przedstawicieli do udziału w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Edytę Mulkę-Gonerę, Agnieszkę Ożgę i Piotra Śliwę. Przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" i utworzenia miejsca edukacyjnego na pomniku przyrody nieożywionej na "Gnejsach na Włókach".

Oświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesji
powrót do poprzedniej strony