Strona główna

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-26

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. Głównym zadaniem Rady będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy gminą Dzierżoniów a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

W skład Rady weszło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, a także 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów oraz 4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów.

Rada pełni funkcję organu konsultacyjnego, wspomagającego działalność trzeciego sektora. Do jej najważniejszych zadań należy m.in.: opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, podtrzymywanie i kreowanie lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi czy koordynacja działań społecznych w gminie.

Kadencja nowej Rady potrwa trzy lata, a jej członkowie będą wykonywali swoje funkcje społecznie.

W załączeniu:

powrót do poprzedniej strony