Strona główna

Poprawa jakości powietrza w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-23

Poprawa jakości powietrza w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów podpisała 19 października pierwszą umowę w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Dzięki realizacji przedsięwzięcia na terenie naszej gminy 7 obiektów użyteczności publicznej zostanie poddanych termomodernizacji.

Pierwszym z obiektów są dwa budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej. 20 października oficjalnie przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin realizacji robót to maj 2018 r.

Inwestycja pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Poprawa jakości powietrza w gminie DzierżoniówPoprawa jakości powietrza w gminie DzierżoniówPoprawa jakości powietrza w gminie DzierżoniówPoprawa jakości powietrza w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony