Strona główna

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-20

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu pn. "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska". Odbiorcami projektu są mieszkańcy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów. Dzięki realizacji projektu będą oni w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Celem programu jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 miliona zł i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie gminy. Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. W tym czasie w Urzędzie Gminy Dzierżoniów będzie działał punkt informacyjny, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu. Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców, zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

O grant mogą się starać mieszkańcy gminy, którzy m.in.:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy,
 • nie zalegają z podatkami na rzecz gminy,
 • zamieszkują na terenie gminy - przynajmniej jeden współwłaściciel,
 • mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel),
 • posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone jeśli:

 • dotyczy budynku jednorodzinnego,
 • energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalację trójfazową,
 • budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego,
 • zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe,
 • moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kWp do 10kWp.

Premiowane będą projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:

 • posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego,
 • których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp,
 • w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii,
 • których moc zostanie dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego,
 • dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

Szczegółowe informacje, w tym kryteria oceny wniosków czy wzór wniosku zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w listopadzie 2017 r.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony