AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-09-29

Wrześniowa sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacje o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze tego roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej były tematem wiodącym wrześniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 28 września.

Prezentację na temat realizacji budżetu w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. oraz o przebiegu dotychczasowych przedsięwzięć przedstawił radnym wójt Marek Chmielewski. Po odczytaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, Rada przyjęła informację bez zastrzeżeń.

Radni przyjęli również kilka uchwał, m.in. w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi gminnej w obrębie Uciechów (ul. Leśna), zmian w budżecie gminy czy przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w Tuszynie, Mościsku, Ostroszowicach i Piławie Dolnej w szkoły ośmioletnie.

Wrześniowa sesja Rady GminyWrześniowa sesja Rady GminyWrześniowa sesja Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony