AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-09-13

"Doświadczenia, które łączą..." - aktywna współpraca młodzieży

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ciekawe warsztaty, sportowa rywalizacja i wymiana doświadczeń w pracy na rzecz społeczności lokalnej - kolejny etap przedsięwzięcia "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" był dla jego uczestników niezwykle pracowity.

Tym razem działania objęły aktywną młodzież mieszkającą na terenie trzech gmin - partnerów projektu. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez gminę Dzierżoniów we współpracy z gminą Kłodzko, gminą Międzylesie i Gospodarstwem gościnnym "Jesionówka".

Uczestnicy projektu pojechali na trzydniowy wyjazd studyjny, w trakcie którego wymienili się doświadczeniami, opowiedzieli o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin, a także wzięli udział w wielu inspirujących warsztatach. Poznali także główne założenia oraz korzyści, jakie płyną z funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Wszystkie miejsca odwiedzone przez uczestników były wsparte w ramach PROW.

Wyjazd rozpoczął się w poniedziałek 4 września na "Wyspie Koni" w Ostroszowicach. Tam 60-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez Fundację Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi". Zajęcia zaplanowane w ramach pierwszego dnia wyjazdu miały na celu umożliwienie lepszego poznania się uczestników oraz zbudowania zaufania do siebie nawzajem.

Zajęcia pn. "Otwieranie się na nowe doświadczenia i relacje" zintegrowały młodzież, a podczas warsztatów "Maska" grupa zapoznała się z procesem powstawania i z rodzajami masek teatralnych. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach teatralnych i muzycznych. Jednym z punktów programu były międzypokoleniowe warsztaty kulinarne z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich.

Kolejnego dnia działania projektowe odbywały się na terenie gminy Kłodzko. Uczestnicy udali się do Domu Ludowego w Jaszkowej Dolnej. Po wspólnej zabawie w kręgielni reprezentanci każdej z gmin opowiedzieli o podejmowanych przez siebie inicjatywach i planowanych aktywnościach społecznych. Drugi dzień wyjazdu zakończył się dla nich wyjątkowo aktywnie - ostatnimi punktami programu były wspólne rozwiązywanie zagadek w "Folwarku Szyfrów", a także spływ pontonowy Przełomem Bardzkim.

Gospodarzem w czasie ostatniego dnia wyjazdu była gmina Międzylesie. I tym razem młodzież spędziła czas aktywnie. Na boisku w Domaszkowie reprezentanci trzech gmin zmierzyli się w Wieloboju Młodzieżowym. Po sportowych zmaganiach przedstawiciele trzech młodzieżowych rad gmin podpisali porozumienie, w którym zadeklarowali dalszą współpracę, m.in. w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnego podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieżyDoświadczenia, które łączą - aktywna współpraca młodzieży
powrót do poprzedniej strony