Strona główna

Uwaga! Zmiana terminu wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-09-11

Uwaga! Zmiana terminu wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wybory do GRDPP na kadencję 2017-2020 odbędą się we wtorek 26 września 2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów. Swój głos będzie można oddać w godzinach 15:00-16:00.

Na zgłoszonych kandydatów głosować mogą przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dzierżoniów.

Przypominamy, że w wyborach do GRDPP głos może oddać jedynie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do głosowania w imieniu organizacji. Upoważnienie to musi być podpisane przez osoby statutowo upoważnione do jej reprezentowania (zgodnie z KRS).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 832 56 82.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony