Strona główna

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Poiana"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-05-13

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Poiana"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Poiana" z Piławy Dolnej jest najstarszym zespołem w Polsce, kultywującym tradycje Górali Czadeckich.

Powstał w 1958 r., dzięki ogromnej potrzebie Polaków zamieszkałych niegdyś na Bukowinie, którzy po prawie dwustuletnim pobycie na obczyźnie powrócili do Ojczyzny.

W sobotę 17 maja 2008 Zespół "Poiana" obchodzi uroczysty jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Jubileusz organizowany jest pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpocznie go Msza Św. w Piławie Dolnej o godz. 14.00, następnie Zespół "Poiana" wraz z zaproszonymi gośćmi spotkają się w Kinie "Zbyszek" o godz. 16.00

Pomimo przeniesienia do Poiany Micului w Rumunii nigdy nie zapomnieli o swoim polskim pochodzeniu. Po drugiej wojnie światowej osiedleni zostali w całym kraju. Duża grupa zamieszkała na Dolnym Śląsku, w tym w gminie Dzierżoniów. Zachowali jednak odrębność swojej mowy, ubioru i obyczajów.

Zespół Wielokrotnie występował w kraju i za granicą. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich: nagrodę im. Oskara Kolberga, przyznaną przez Ministerstwo Kultury w 1989 r., tytuł NOMINANTA w V edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w 2001 r. oraz dyplom przyznany przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego "Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury" w roku 2004.

Obecnie zespół działa pod kierownictwem Pana Maksymiliana Juraszka a kierownikiem artystycznym jest Pan Leszek Orczyk.

Patronat Medialny objęły: Tygodnik Dzierżoniowski , Radio Sudety, doba.pl, Telewizja Sudecka.

powrót do poprzedniej strony