AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-08-01

Moje jedzenie, moje korzenie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kilkadziesiąt tradycyjnych potraw przygotowanych przez przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z gmin Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie to efekt dwudniowych warsztatów kulinarnych pn. "Moje jedzenie, moje korzenie", które odbyły się w ten weekend w Starym Wielisławiu i Goworowie.

Warsztaty zrealizowane zostały ramach przedsięwzięcia "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW". Wszystkie działania prowadzone są z naszymi partnerami: gminą Kłodzko, gminą Międzylesie i Gospodarstwem Agroturystycznym "Jesionówka".

Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele gmin partnerskich: Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Gminy Międzylesie Wiesława Szyrszeń.

Podczas spotkań gospodynie z terenu trzech gmin-partnerów projektu opowiedziały o historii przygotowywanych przez siebie dań i tradycjach kulinarnych swoich przodków, a także krok po kroku pokazały proces tworzenia potraw. Każde danie zostało też sfotografowane. W ramach projektu wydana zostanie bowiem książka kucharska promująca tradycje kulinarne naszego regionu. W publikacji, oprócz zdjęć dań powstałych podczas warsztatów, pokazane zostaną najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt swoim działaniem obejmie również młodzież aktywnie działającą społecznie, w tym radnych młodzieżowych rad gmin. We wrześniu pojadą oni na wyjazd studyjny, w trakcie którego wymienią się doświadczeniami w pracy na rzecz społeczności lokalnej i opowiedzą o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Moje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenieMoje jedzenie, moje korzenie
powrót do poprzedniej strony