AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-07-07

Doświadczenia, które łączą

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ponad 40 tys. zł - to kwota, jaką gmina Dzierżoniów pozyskała na realizację kolejnego wyjątkowego przedsięwzięcia. W najbliższych miesiącach mieszkańcy gminy będą mieli okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wyjazdach studyjnych.

Wszystkie działania realizowane będą z naszymi partnerami: gminą Kłodzko i gminą Międzylesie. Za nami pierwsze spotkania organizacyjne - zarówno z przedstawicielami gmin partnerskich, jak i z uczestnikami przedsięwzięcia.

Projekt pn. "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" swoim działaniem obejmie dwie grupy z trzech gmin - członkinie kół gospodyń wiejskich oraz młodzież aktywnie działającą społecznie, w tym radnych młodzieżowych rad gmin.

W ramach przedsięwzięcia przedstawicielki kół gospodyń z gmin Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie wezmą udział w dwudniowych warsztatach kulinarnych. Przygotują podczas nich kilkadziesiąt tradycyjnych potraw lokalnych i regionalnych. Każda z grup opowie o historii przygotowywanych przez siebie dań i tradycjach kulinarnych swoich przodków, a także krok po kroku pokaże proces tworzenia potraw.

Po warsztatach wydamy książkę kucharską promującą tradycje kulinarne naszego regionu. W publikacji, oprócz zdjęć dań powstałych podczas warsztatów, pokazane zostaną najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najmłodsi uczestnicy przedsięwzięcia pojadą z kolei na wyjazd studyjny, w trakcie którego wymienią się doświadczeniami w pracy na rzecz społeczności lokalnej i opowiedzą o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin.

Projekt zakłada również wspólne międzypokoleniowe warsztaty kulinarne dla młodzieży i pań z kół gospodyń wiejskich.

Pierwsze działania projektowe, czyli warsztaty dla członkiń KGW, zaplanowano na koniec lipca.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doświadczenia, które łączą Doświadczenia, które łączą
powrót do poprzedniej strony