AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-06-30

Nowe zasady segregacji śmieci

aktualności Gmina Dzierżoniów

1 lipca wchodzą w życie nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Jednak nie wszędzie dotychczasowe przepisy zmienią się od razu. Tak będzie m.in. na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 - zasady segregacji śmieci (za wyjątkiem metali) nie zmienią się do końca 2018 r., czyli do momentu zakończenia aktualnej umowy z firmami odbierającymi odpady.

Obecnie na terenie ZGPD 7 segregacja jest prowadzona w sposób zbliżony do modelu określonego w nowych przepisach, tj. papier i tekturę wrzucamy do pojemnika niebieskiego, szkło do zielonego (lub białego na szkło bezbarwne i zielonego na szkło kolorowe), a tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku i sokach) do pojemnika żółtego. Od 14 lipca, tj. po wejściu w życie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, do pojemnika żółtego mieszkańcy będą mogli wrzucać odpady metali.

Natomiast od stycznia 2019 r. dojdzie jeszcze jeden pojemnik - brązowy, do którego będą trafiać odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne). Do tego czasu odpady te należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub zagospodarowywać we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.) i czynny jest w środy w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 16:00.

Jak segregować odpady? Wskazówki krok po kroku: naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

powrót do poprzedniej strony