Strona główna

Wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-06-28

Wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnim czasie na terenie gminy zlikwidowano kilka "dzikich" wysypisk śmieci. Odpady podrzucane są do lasów, przydrożnych rowów i na pola, a nawet miała miejsce sytuacja, gdy w pośpiechu zostały wyrzucone bezpośrednio na drogę gminną relacji Włóki - Nowizna.

Najczęściej są to m.in. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz budowlany i opony samochodowe. Odpady te wyrzucane są zarówno przez mieszkańców jak i firmy.

Niedawno w pobliżu przystanku znajdującego się w Nowiźnie podrzucono worki z odpadami pochodzącymi z koszenia terenów zielonych, w rowie przydrożnym drogi relacji Uciechów - Włóki pozostawiono stertę zużytych kabli i przewodów elektrycznych, natomiast przy drodze transportu rolnego Mościsko - Piskorzów wyrzucono papę odpadową pochodzącą prawdopodobnie z rozbiórki jakiegoś budynku gospodarczego.

Trudno zrozumieć takie sytuacje, tym bardziej, że mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.). Punkt czynny jest w środy w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 16:00.

Niestety zmaganie się z dzikimi wysypiskami śmieci jest jak walka z wiatrakami, która pochłania znaczne środki finansowe. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ich miejsca wciąż powstają nowe. W związku z powyższym apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców gminy Dzierżoniów.

Osobom, którym zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi m.in. administracyjny nakaz usunięcia całego wysypiska śmieci. Nielegalne składowanie śmieci stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany, grzywny lub aresztu.

Pamiętajmy również, że porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale także zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

Droga Mościsko - PiskorzówDroga Uciechów - WłókiDroga Włóki - Nowizna
powrót do poprzedniej strony