AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-06-27

Instalacje fotowoltaiczne - ważna informacja dla mieszkańców

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnim czasie mamy do czynienia z coraz częstszymi przypadkami dezinformacji czy nawet świadomego wprowadzania w błąd mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przydomowe instalacje fotowoltaiczne w naszej gminie.

Rzeczywiście, w przeciągu kliku następnych miesięcy będzie uruchomiony Projekt partnerski pn. "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska". Przedsięwzięcie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Działania 3.1: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Żaden podmiot nie został jednak upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami ani prowadzenia działań informacyjnych i składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego. Zaciąganie przez mieszkańców jakichkolwiek zobowiązań z tytułu uzyskania dofinansowania na instalacje w ramach Projektu jest przedwczesne.

W chwili obecnej nie są znane szczegółowe wymogi techniczne, jakie będą musiały być spełnione w odniesieniu do instalacji oraz samych wykonawców instalacji i trybu ich wyboru. Wiadomo, że będą one wyższe niż standardowo oferowane na rynku. Prosimy o zachowanie jak największej ostrożności w stosunku do kierowanych do Państwa ofert na usługi w zakresie pozyskania dotacji czy dostawy instalacji.

Wszelkie rzetelne i wiarygodne informacje będą udzielane jedynie przez Lidera projektu oraz gminę Dzierżoniów. Szersze działania informacyjne planowane są dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co może nastąpić za 2 - 4 miesiące.

logo UE

powrót do poprzedniej strony