Strona główna

Regionalizm i agroturystyka w Gimnazjum Gminnym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-05-12

Regionalizm i agroturystyka w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od przyszłego roku szkolnego, tj. 2008/2009, wdrożona będzie w Gimnazjum Gminnym im. księdza Jana Melca w Dzierżoniowie innowacja organizacyjna pt."JESTEM DOLNOŚLĄZAKIEM , JESTEM EUROPEJCZYKIEM".

Innowacja ta stanowi odpowiedź grona pedagogicznego Gimnazjum Gminnego na zapotrzebowania środowiska, bowiem agroturystyka i regionalizm to zagadnienia bliskie mieszkańcom Gminy Dzierżoniów i nie tylko. Uczniowie przyszłej klasy pierwszej, w ramach realizacji tej innowacji, będą mieli:

  • poszerzone zagadnienia z historii regionu, a także z :biologii, geografii, fizyki, sztuki, techniki, matematyki,
  • wprowadzone dodatkowe koła zainteresowań: agroturystyczne i regionalno-historyczne.
Dzięki realizacji innowacji pt. "JESTEM DOLNOŚLĄZAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM", absolwenci naszej placówki zostaną szczegółowo zapoznani z :
  • walorami turystycznymi, środowiskowymi, rekreacyjnymi zamieszkałych przez nich terenów,
  • wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego tego regionu,
  • poziomem rozwoju agroturystyki w naszym powiecie, w powiatach sąsiadujących oraz w miastach polsko- niemieckiego i polsko- czeskiego pogranicza,
  • możliwością kontynuowania nauki na podobnych kierunkach w szkołach średnich w naszym powiecie.
Młodzież, która chce pogłębić zainteresowania regionalizmem i agroturystyką oraz zdobywać nowe doświadczenia w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie. Należy dodać, że innowacja organizacyjna pt."JESTEM DOLNOŚLĄZAKIEM , JESTEM EUROPEJCZYKIEM" została pozytywnie zaopiniowana przez Gminę Dzierżoniów oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Opracowała Renata Idzik

powrót do poprzedniej strony