Strona główna

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-05-19

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o ciągłym rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności u dzików.

Do chwili obecnej choroba rozprzestrzeniła się na prawie całych terytoriach Litwy (w 2017 r. 175 przypadków u dzików), Łotwy (w 2017 r. 278 przypadków u dzików), Estonii (w 2017 r. 294 przypadków u dzików) i Ukrainy (w 2017 r. 61 ognisk u trzody chlewnej).

Na terytorium Polski chorobę stwierdza się głównie u dzików (ok. 300 przypadków, z tego 141 w 2017 r.), na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego i wysokomazowieckiego w województwie podlaskim oraz na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim i powiatu łosickiego w województwie mazowieckim.

Szczególny niepokój budzi występowanie ognisk choroby u trzody chlewnej na znacznych obszarach Ukrainy. W związku z licznymi przyjazdami obywateli tego kraju do pracy w Polsce istnieje bardzo duże zagrożenie przeniesienia choroby praktycznie w każdy rejon kraju, w szczególności za pośrednictwem przywożonej żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

W związku z zagrożeniem przeniesienia choroby na obszar województwa dolnośląskiego, w uzupełnieniu informacji i materiałów przekazanych w latach poprzednich, ponownie przesyłam w załączeniu ulotkę informacyjną dla hodowców oraz zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, które powinny być przestrzegane w celu zabezpieczenia stad przed zakażeniem, z prośbą o ich przekazanie hodowcom świń na terenie gminy.

Jednocześnie przypominam, że Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego na terenie gminy dzika, w tym również od dzików padłych w wyniku zdarzeń drogowych, przed ich przekazaniem do utylizacji.