Strona główna

Radni rozmawiali o współpracy z organizacjami pozarządowymi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-28

Radni rozmawiali o współpracy z organizacjami pozarządowymi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy, partnerstwo lokalne oraz inicjatywa lokalna - to główne tematy XXXV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 27 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy.

Na początku obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2016. Szczegóły dokumentu przybliżyła Radzie Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.

Prezentację na temat projektu "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" przedstawiły Aldona Watras i Maria Balojannis ze Stowarzyszenia "Razem dla Wsi" z Owiesna. Opowiedziały o głównych celach i założeniach przedsięwzięcia, a także o inicjatywach, jakie udało się zrealizować dzięki realizacji zadania. Przedstawiły również wypracowaną w ramach projektu ofertę tematyczną Owiesna - "Wsi Okrągłego Zamku".

Podczas sesji podsumowano też dotychczasową pracę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezentację dokumentującą działania Rady przedstawił jej przewodniczący Tomasz Włodek.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka podsumowała zadania zrealizowane w ubiegłym roku w ramach inicjatywy lokalnej.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 czerwca 2018 roku,
  • przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Dzierżoniów",
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki o numerze geodezyjnym 139 obręb Mościsko stanowiącej drogę wewnętrzną (o łącznej długości ok. 0,170 km) do drogi publicznej ul. Kościelnej w Mościsku o numerze ewidencyjnym 116946 D,
  • zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o numerach geodezyjnych 444 i 459 obręb Nowizna stanowiących drogę wewnętrzną (o łącznej długości ok. 0,430 km) do drogi publicznej ul. Mostowej w Nowiźnie o numerze ewidencyjnym 116954 D,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Radni rozmawiali o współpracy z organizacjami pozarządowymiRadni rozmawiali o współpracy z organizacjami pozarządowymiRadni rozmawiali o współpracy z organizacjami pozarządowymi
powrót do poprzedniej strony