Strona główna

Nowy wóz strażacki dla OSP Ostroszowice

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-28

Nowy wóz strażacki dla OSP Ostroszowice

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów uczestniczy w projekcie pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica". Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostroszowicach.

Projekt dotyczy zakupu:

  • 7 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem uterenowionym 4x4 z przeznaczeniem dla OSP: Burkatów, Ostroszowice, Jaworzyna Śląska, Męcinka, Goczałków, Ujazd Górny, Pożarzysko;
  • lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Leśna;
  • lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tworzyjanów;
  • lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siekierczyn;
  • hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Brzeg Dolny;
  • hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Burkatów.

Partnerzy projektu:

  • Gmina Świdnica - Lider
  • oraz gminy: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna, Marcinowice, Męcinka, Siekierczyn, Strzegom i Udanin.

Umowa dofinansowania projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", działanie nr 4.5. "Bezpieczeństwo" została podpisana przez gminę wiodącą 17 marca 2017 r.

Obecnie została wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego. Termin składania ofert upływa 22 maja 2017 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

powrót do poprzedniej strony