Strona główna

Europa inwestująca w obszary wiejskie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-19

Europa inwestująca w obszary wiejskie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice". Celem operacji jest skrócenie o 2,5 km dojazdu do terenów rekreacyjnych oraz placu zabaw w miejscowości Myśliszów. Dojazd ten wynosi obecnie 5,5 km.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi Ostroszowice i Myśliszów. W wyniku realizacji operacji zostanie przebudowana droga na odcinku 3,649 km wraz z budową chodnika w Myśliszowie.

Zgodnie z zawartą Umową o przyznaniu pomocy nr 00027-65151-UM0100061/16 gmina Dzierżoniów przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 20 marca 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym zostało Konsorcjum firm: Lider: ROKAM II Radosław Rosiński i Partner: Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy "ROKAM" export - import Marian Rosiński; Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śl.

Umowa realizowana będzie w II etapach: w I etapie wykonana zostanie droga i chodnik we wsi Myśliszów. Planowany termin realizacji inwestycji to 31 stycznia 2018 r. W II etapie, w terminie do 31 stycznia 2019 r., zostaną wykonane drogi we wsi Ostroszowice (przy ul. Polnej).

Typ operacji: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020

Zdjęcia przedstawiają stan drogi przed rozpoczęciem inwestycji

Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskieEuropa inwestująca w obszary wiejskie
powrót do poprzedniej strony