Strona główna

Kolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-10

Kolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi z 12 gmin członkowskich stowarzyszenia spotkali się w piątek 7 kwietnia w Drzewicy.

Gminę Dzierżoniów reprezentowali: wójt Marek Chmielewski - członek zarządu PSORW oraz Edyta Mulka-Gonera i Aneta Powązka - mieszkanki Mościska biorące udział w pracach nad ofertą wioski tematycznej pn. "Wioska Mostów".

Spotkanie składało się z części studyjnej, podczas której goście zwiedzili kościół parafialny w Drzewicy, mury gotycko-renesansowego zamku, a także zobaczyli tor kajakarstwa slalomowego oraz obejrzeli kolekcję staroci w gospodarstwie agroturystycznym Waldemara Zagdańskiego. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zobaczyć obiekty i tereny szkolne gminy Drzewica.

Część plenarna dotyczyła z kolei bieżących zagadnień i problemów Stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania  w świetlicy wiejskiej w Domasznie na wszystkich gości czekała uroczysta kolacja przygotowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Domasznie. Dodatkową atrakcją wieczoru była przygotowana przez KGW w Żardkach scenka rodzajowa o tematyce świątecznej, która została wyróżniona podczas ubiegłorocznego Turnieju Sołectw w Szadku.

Kolejnego dnia członkowie stowarzyszenia PSORW wzięli udział w konferencji pn. "Kształtowanie przestrzeni na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej wsi - co wynika z koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi". Konferencja odbyła się w ramach IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Uczestników powitał Przewodniczący Zarządu PSORW Joachim Wojtala, a o głównych założeniach spotkania opowiedział Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski - członek zarządu PSORW. W trakcie konferencji rozmawiano głównie o tym, w jaki sposób poprawić atrakcyjność wsi, przy jednoczesnym zachowaniu i odpowiednim kształtowaniu krajobrazu wiejskiego.

Drogę do poprawy atrakcyjności turystycznej wsi oraz rewaloryzację przestrzeni publicznej na przykładzie gminy Cekcyn zaprezentował wójt Jacek Brygman. Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła z kolei składowe wiejskiej przestrzeni i radziła, w jaki sposób można wydobyć atrakcyjność wsi. Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński zaprezentował natomiast cechy dobrego projektu urządzanej przestrzeni wiejskiej. Dr Maciej Nowak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawił prezentację pn. "Nieład - jak nad nim zapanować, by nie zniszczył potencjału turystycznego wsi".

Ostatnia z prezentacji, dotycząca korzyści dla krajobrazu i lokalnych społeczności wynikających z utworzenia parku kulturowego, którą wygłosił dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak z Politechniki Wrocławskiej, zainspirowała Zarząd Stowarzyszenia PSORW do kolejnych rozmów na ten temat. Parki kulturowe obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej oraz osadniczej i powoływane są uchwałą rady gminy. Dlatego Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaproponował, by zorganizować spotkanie dla przedstawicieli gmin, a także radnych, aby pogłębić tę tematykę i przedstawić szerszemu gronu zalety tej formy ochrony zabytków.

Wstępnie taka konferencja mogłaby się odbyć w gminie Słupsk, która przystąpiła właśnie do Sieci Najciekawszych Wsi. Szczegóły spotkania zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Źródło: Gmina i Miasto Drzewica, PSORW

Kolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
powrót do poprzedniej strony