AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-06

Święto Odnowy Wsi już po raz ósmy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Dzierżoniów spotkali się we wtorek 4 kwietnia, aby podsumować kolejny rok pracy. Gminne Święto Odnowy Wsi odbyło się tym razem w Roztoczniku.

Po otwarciu spotkania i odśpiewaniu hymnu gminy, Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka podsumowała działalność sołectw w zakresie odnowy wsi. W swojej prezentacji pokazała, jak lokalne stowarzyszenia i organizacje pozyskują środki finansowe, które pomagają im inwestować w rozwój miejscowości. Opowiedziała także o ich osiągnięciach, sukcesach i planach na przyszłość.

Jednym z ważniejszych punktów Święta Odnowy Wsi było rozstrzygnięcie konkursu "Kreatywne Sołectwo 2016". Komisja konkursowa oceniała w nim m.in. zaangażowanie i aktywność sołectw w obszarze odnowy wsi, a także estetykę poszczególnych miejscowości. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ze środków budżetu gminy Dzierżoniów. Przeznaczą je na cele publiczne.

W tym roku najlepsze okazały się sołectwa:

  1. miejsce - Owiesno: nagroda w wysokości 10000 zł
  2. miejsce - Włóki: 6000 zł
  3. miejsce - Uciechów: 4000 zł

Ponadto komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia dla:

  • sołectwa Ostroszowice za zajęcie 4 miejsca - 1500 zł
  • sołectwa Piława Dolna za zajęcie 5 miejsca - 1500 zł
  • sołectwa Jędrzejowice za zajęcie 6 miejsca - 1500 zł

Dodatkowe wyróżnienie za znaczący wzrost aktywności mieszkańców przyznano również sołectwu Myśliszów. Z kolei gratulacje za zaangażowanie w zagospodarowanie terenów wokół piławskich stawów, w tym za innowacyjne i unikatowe elementy architektury krajobrazu, trafiły do Piławy Dolnej. Natomiast Sołectwo Ostroszowice, a w szczególności druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości doceniono za zaangażowanie i pracę włożoną w remont remizy oraz stałą gotowość do współpracy ze społecznością lokalną.

Dalszą część spotkania poświęcono prezentacjom z zakresu odnowy i rozwoju wsi. Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego Paweł Czyszczoń zaprezentował dotychczasowe sukcesy i plany na przyszłość Programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Następnie Marta Bąba ze stowarzyszenia "Razem dla Wsi" przedstawiła ofertę Owiesna - "Wsi okrągłego zamku". Kwestię wsi tematycznych z terenu gminy Dzierżoniów poruszyła również w swojej prezentacji zastępca wójta Jolanta Zarzeka. O procesie odnowy wsi jako drodze do samodzielności ekonomicznej opowiedziała z kolei Edyta Mulka-Gonera.

Spotkanie urozmaiciły występy artystyczne utalentowanych mieszkańców naszej gminy. Przed publicznością zaprezentowali się: zespół "Piosenka" i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej, członkinie zespołu "Pojana" oraz mieszkanki Włók i Tuszyna.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Odnowy Wsi serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Roztocznika z sołtysem Leszkiem Pazińskim na czele.

Święto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmyŚwięto Odnowy Wsi już po raz ósmy
powrót do poprzedniej strony