Strona główna

Wyróżnienia dla uzdolnionych sportowców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-03-31

Wyróżnienia dla uzdolnionych sportowców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Marcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów rozpoczęła się od wręczenia stypendiów i nagród dla utalentowanych sportowców z terenu naszej gminy. W tym roku wyróżnienia przyznano również za szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej.

Posiedzenie odbyło się w czwartek 30 marca w Urzędzie Gminy Dzierżoniów. Gratulacje utytułowanym zawodnikom wręczali Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Stypendia wójta przyznano ośmiu mieszkańcom gminy. Docenione zostały ich sukcesy osiągane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W tym roku takie wyróżnienie odebrali:

 • Dawid Dawidziak - zawodnik klubu Zagłębie Lubin S.A.,
 • Małgorzata Dąbrowska - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
 • Paweł Juraszek - zawodnik MKS "Dziewiątka",
 • Rozalia Mika - reprezentantka LUKS Aquarius Bielawa,
 • Zuzanna Mika - zawodniczka LUKS Aquarius Bielawa,
 • Kacper Podkówka - zawodnik Sportowego Klubu Taekwon-do "Tiger" Dzierżoniów,
 • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
 • Szymon Rąpała - reprezentant Sportowego Klubu Taekwon-do "Tiger" Dzierżoniów.

Przyjęta w ubiegłym roku nowa uchwała Rady Gminy w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień pozwoliła wójtowi Markowi Chmielewskiemu na przyznanie dodatkowych nagród finansowych. Specjalne wyróżnienia trafiły do Adriana Świerczyńskiego - mistrza świata w trójboju siłowym, a także do Pawła Juraszka - za I miejsce w Mistrzostwach Polski w Pływaniu Seniorów i Młodzieżowców oraz do jego trenera Andrzeja Wojtala - za szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej.

Głównym tematem marcowej sesji była gospodarka wodno-kanalizacyjna na terenie naszej gminy. Prezentację na temat działalności w tym zakresie przedstawił kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Rafał Kosek.

Kolejnym punktem posiedzenia było wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2016. Informację na ten temat przybliżyła radnym Anna Hoffmann z Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rada przyjęła również uchwały w sprawie:

 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • określenia kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
 • określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierżoniów w 2017 r.,
 • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piława Dolna,
 • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mościsko,
 • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i podpisania weksla zabezpieczającego umowę o dofinansowanie projektu wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia zapłaty projektu pn.: "Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie",
 • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i podpisania weksla zabezpieczającego umowę o dofinansowanie projektu wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia zapłaty projektu pn.: "Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną",
 • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.

Podczas obrad grupa mieszkańców gminy zwróciła się ponadto do Rady z petycją o podjęcie działań w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Wyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowcówWyróżnienia dla uzdolnionych sportowców
powrót do poprzedniej strony