Strona główna

Kolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-03-16

Kolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym z tematów posiedzenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, które odbyło się w dniach 13 - 14 marca w Czasławiu w gminie Raciechowice, było przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za poprzedni rok. Gminę Dzierżoniów reprezentował wójt Marek Chmielewski - członek zarządu PSORW.

Pierwszego dnia spotkania odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Zgromadzenia Ogólnego Członków Stowarzyszenia, któremu przewodniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Na zaproszenie Wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla do Czasławia przyjechali wójtowie oraz burmistrzowie z 17 gmin członkowskich Stowarzyszenia z województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Wśród gości obecny był też Ryszard Wilczyński - poseł na Sejm RP, ekspert PSORW.

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za poprzedni rok. Komisja rewizyjna w składzie: Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz oraz Marek Gabzdyl - Wójt Gminy Raciechowice przedstawili wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia absolutorium została podjęta jednogłośnie.

Zatwierdzono także plan działania Stowarzyszenia na 2017 rok. Do grona członków zwyczajnych przyjęto gminę Krzywiń z województwa wielkopolskiego. Z kolei do grona członków wspierających PSORW dołączyły Fundacja Wspomagania Wsi oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów z Katowic. Obecnie Stowarzyszenie liczy 25 członków zwyczajnych oraz 2 członków wspierających.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół pw. Jakuba Apostoła, a także obiekty i tereny szkolne gminy. Odwiedzili też Spółdzielnię Socjalną "Przystań", która powstała z inicjatywy gminy Raciechowice oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince. Spółdzielnia podejmuje działania związane z odbudowaniem i podtrzymaniem umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania. Jej głównym zadaniem jest dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych w gminie, jak również organizacja kolonii, półkolonii oraz obozów sportowych na terenie gminy.

Obok prężnie działającej spółdzielni "Przystań" w Kwapince, na terenie gminy funkcjonuje także "Kuźnia Smaku" w Czasławiu. Głównym celem Spółdzielni jest promowanie regionu i jego bogatej tradycji: produkcja tradycyjnej żywności z warzyw i owoców, wspieranie miejscowych artystów i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnie oferują swoje ręcznie wykonane przedmioty, a także oferowanie szerokiej liczbie klientów naturalnych darów ziemi, takich jak np. miody z miejscowej pasieki, owoce i warzywa od miejscowych rolników. Spółdzielnia Socjalna "Kuźnia Smaku" organizuje również pokazy dla szkół, przedszkoli oraz grup zorganizowanych, zawierające warsztaty dotyczące starych zapomnianych zawodów i tradycyjnych prac wiejskich.

Jednym z tematów spotkania PSORW był także apel Rady Seniorów w Raciechowicach o godne traktowanie osób starszych. Członkowie Rady zwrócili się w nim m.in. do rodziców, nauczycieli, urzędników, lekarzy i instytucji o szacunek do osób starszych, cierpliwość, zrozumienie i empatię, a także o poświęcenie czasu dla swoich babć i dziadków. Seniorzy poprosili o przekazanie apelu każdemu, komu nie jest obojętny ich los.

W załączeniu apel Rady Seniorów w Raciechowicach.

Kolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju WsiKolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
powrót do poprzedniej strony