AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-03-13

Autobus marki Man A01 na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza negocjacje na sprzedaż Autobusu marki Man A01. Negocjacje odbędą się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11:00.

Przedmiotem negocjacji jest:

 1. Autobus marki MAN A01
 2. Nr rejestracyjny DDZ 37VP
 3. Rok produkcji 1997, pierwsza rejestracja 16.12.1997r.
 4. Stan licznika - 684525 km
 5. Ilość miejsc siedzących - 47
 6. Ilość miejsc stojących - 35

Cena do negocjacji wynosi 25000 zł. netto. Negocjacje odbędą się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul.Piastowska 1 (pokój nr 216) w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11:00.

Warunki negocjacji

 1. Warunkiem dopuszczenia do negocjacji jest złożenie oferty pisemnej do dnia 27.03.2017 r. do 15:00 w sekretariacie urzędu z napisem "Oferta na autobus".
 2. Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę w przypadku osób prawnych lub innego podmiotu,
  • datę sporządzenia oferty i proponowaną cenę za autobus,
  • oświadczenie kupującego, że zapoznał się z warunkami negocjacji i ze stanem technicznym autobusu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 3. Do ceny autobusu osiągniętej w negocjacjach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Kupującym będzie osoba, która zaoferuje w swej ofercie najwyższą cenę za autobus.
 5. Kupujący jest obowiązany uiścić cenę nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto gminy wskazane na fakturze.
 6. Ustala się termin zawarcia umowy kupna- sprzedaży w ciągu 7 dni od negocjacji.
 7. Koszty opłaty skarbowej ponosi nabywca autobusu.

Autobus można oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70. Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205, pod nr tel. 74 832-56-85.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów od dnia 13.03.2017r. Zastrzega się możliwość unieważnienia negocjacji z powodu ważnych przyczyn.

Autobus marki Man A01 na sprzedażAutobus marki Man A01 na sprzedaż
powrót do poprzedniej strony