AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-02-28

Kwalifikacja wojskowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 6 do 27 marca na terenie powiatu dzierżoniowskiego będzie prowadzona kwalifikacja wojskowa. Terminy kwalifikacji dla mieszkańców gminy Dzierżoniów to 20-21 marca 2017 r.

Kwalifikacja będzie prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (II piętro) i obejmie:

  • mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed jej zakończeniem złożyły lub złożą, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 "b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1993-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komisji Uzupełnień.

powrót do poprzedniej strony