Strona główna

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-02-24

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy to główne tematy XXXIII sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 23 lutego w sali narad Urzędu Gminy.

W obradach wzięli udział zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie podinsp. Przemysław Marut, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Dzierżoniowie asp. szt. Dariusz Szmigielski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie mł. bryg. Bogdan Najdek, Prezes Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Paweł Puszka, Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Sylwester Tuszyński oraz radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Krzysztof Twardak.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych z działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w minionym roku na terenie naszej gminy.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Sylwestra Tuszyńskiego z Zarządu Dróg Powiatowych. Przedstawił on Radzie informację na temat inwestycji i stanu dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa na drogach.

Jednym z tematów sesji była również działalność Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Myśliszów - ulica Kwiatowa,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3 obszarów położonych w obrębie wsi Piława Dolna,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017,
  • zmiany uchwały Nr V/40/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Dzierżoniów poinformował Radę o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

Przedstawiciele służb na sesji Rady GminyPrzedstawiciele służb na sesji Rady GminyPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony