Strona główna

Informacja o udziale gminy w projekcie dot. budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw indywidualnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-02-06

Informacja o udziale gminy w projekcie dot. budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw indywidualnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów informuje o zakończeniu pierwszego etapu działań, związanych z pozyskaniem dofinansowania na panele fotowoltaiczne, w ramach projektu pn.: "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska".

Prace polegały na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i złożeniu wniosku w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. "Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych".

Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy. W projekcie bierze udział 14 gmin z Dolnego Śląska.

Czas weryfikacji i oceny wniosku może potrwać nawet kilka miesięcy. logo UE

powrót do poprzedniej strony