Strona główna

Grypa u ptaków dzikich typu H5N8 na terenie powiatu

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-25

Grypa u ptaków dzikich typu H5N8 na terenie powiatu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie wystąpienia pierwszego na terenie powiatu przypadku wysoce zjadliwej grypy u ptaków dzikich typu H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o wystąpieniu pierwszego na terenie powiatu przypadku wysoce zjadliwej grypy u ptaków dzikich. Choroba stwierdzona została w dniu 24 stycznia 2017 r. w badaniach prób wykonanych przez laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach pobranych od martwego łabędzia niemego znalezionego na terenie jeziora bielawskiego.

W związku z powyższą sytuacją i bardzo dużym zagrożeniem przeniesienia tej choroby na okoliczne hodowle drobiu informuję, że obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie przez właścicieli ptaków zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), a w szczególności:

  1. zakaz przemieszczania drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
  2. zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  3. zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  4. zakaz sprzedaży drobiu i innych ptaków na targowisku;
  5. nakaz zamknięcia drobiu w obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi;
  6. nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
  7. nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  8. nakaz przechowywania paszy oraz karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
  9. nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt zachorowań drobiu, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Powyższe zakazy i nakazy oraz obowiązek zgłoszenia utrzymania drobiu dotyczą wszystkich właścicieli ptaków, również prowadzących hodowlę na własne potrzeby oraz właścicieli gołębi.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenia hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. nr 748312809 i 748324657

W związku z tym, że zakażeniu mogły ulec również ptaki dzikie przebywające na innych zbiornikach wodnych na terenie powiatu, zaleca się ograniczenie wycieczek i spacerów, w szczególności ze zwierzętami, w miejscach bytowania ptaków wodnych, w celu niedopuszczenia do przeniesienia choroby na stada hodowlane drobiu oraz wstrzymania się od dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego, celem ograniczenia jego skupisk, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby.

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

W załączeniu:

powrót do poprzedniej strony