Strona główna

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-17

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów w roku 2017 planuje przystąpić do realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice".

Celem operacji jest skrócenie o 2,5 km dojazdu do terenów rekreacyjnych oraz placu zabaw w miejscowości Myśliszów, który obecnie wynosi 5,5 km, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi Ostroszowice i Myśliszów. W wyniku realizacji operacji zostanie przebudowana droga na odcinku 3,649 km wraz z budową chodnika w Myśliszowie.

Na realizację operacji Gmina pozyskała dofinansowanie i w dniu 29.08.2016 r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy nr 00027-65151-UM0100061/16.

Typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

PROW 2014-2020

powrót do poprzedniej strony