AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-13

Informacja dla hodowców drobiu!

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku ze stwierdzeniem pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa dolnośląskiego (w powiecie kłodzkim) oraz bardzo dużym zagrożeniem wystąpienia choroby na terenie naszego powiatu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie przypomina o konieczności rygorystycznego przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób, mających na celu zabezpieczenie drobiu przed możliwością zakażenia.

W związku z powyższym zakazane zostało na terenie całego kraju między innymi:

  • pojenie drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • sprzedaż drobiu i innych ptaków na targowiskach.

Ponadto bezwzględnie należy:

  • przetrzymywać drób w obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi;
  • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
  • przechowywać paszę oraz karmić i poić drób w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
  • stosować maty dezynfekcyjne przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób oraz w bramach wjazdowych do gospodarstwa;
  • stosować do obsługi drobiu odzież ochronną, myć i dezynfekować ręce oraz sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu;
  • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt zachorowania drobiu, w szczególności wystąpienie objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Powyższe zasady obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na potrzeby własne. Do ich przestrzegania zobowiązane są także osoby utrzymujące inne ptaki.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że prowadzone będą kontrole gospodarstw utrzymujących drób w zakresie wprowadzonych zakazów i nakazów. Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

W załączeniu:

powrót do poprzedniej strony