Strona główna

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Dzierżoniów w 2017 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-09

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Dzierżoniów w 2017 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w 2017 r. harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i zasady odbioru odpadów segregowanych pozostają niezmienione w stosunku do roku poprzedniego.

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według poniższego wykazu:

 • poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
 • środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
 • czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.

Firma odbierająca odpady komunalne: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18, e-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl

Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany jest przez podwykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulegają zmianie. Stawka opłaty od mieszkańca na miesiąc wynosi:

 • 12,00 zł gdy segregujemy odpady,
 • 15,00 zł gdy nie segregujemy odpadów.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów w 2017 r. Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" będą odbierane raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 12 stycznia
 • 09 lutego
 • 09 marca
 • 13 kwietnia
 • 11 maja
 • 08 czerwca
 • 13 lipca
 • 10 sierpnia
 • 14 września
 • 12 października
 • 09 listopada
 • 14 grudnia

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się: 6 kwietnia 2017 r. i 5 października 2017r.

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami i odpady wielkogabarytowe (zbierane w ramach zbiórek objazdowych) należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją, do godziny 7:00 w dniu zbiórki.

Odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, gromadzone w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów (gniazda segregacyjne) zlokalizowanych na terenie gminy będą odbierane po wypełnieniu pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ sposób segregacji opakowań wielomateriałowych, tj. kartony po mleku, sokach i napojach należy wrzucać do żółtych pojemników na plastik.

Odpady problemowe i niebezpieczne można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczącego się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie), czynnego w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

 • odpady zielone (trawa, liście) - w ilości nieprzekraczającej 300 litrów / nieruchomość / tydzień;
 • odpady ulegających biodegradacji innych niż zielone (kuchenne), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekraczającej 300 kg/ nieruchomość / tydzień;
 • styropian opakowaniowy, np. wypełnienie opakowań sprzętu RTV-AGD;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i rolniczych - w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) - w ilości nieprzekraczającej 300 kg/ nieruchomość / tydzień;
 • posegregowane odpady (papier, szkło, plastik, opakowania wielomateriałowe - kartony po sokach).

Nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów pełni Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

powrót do poprzedniej strony