AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-05

Uwaga, nadciąga mróz!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z prognozami meteorologów w najbliższych dniach na terenie całej Polski będą utrzymywały się niskie temperatury. Silne mrozy mogą powodować ryzyko wychłodzenia organizmu. Mając to na uwadze, zwracamy się z prośbą i apelem o uwrażliwienie na los ludzi wymagających w tym okresie pomocy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, samotne bądź mieszkające na terenie ogródków działkowych. Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania i przekazanie służbom społecznym informacji o ewentualnym zagrożeniu.

Osobom wymagającym wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych trudności, powinna zostać udzielona pomoc poprzez zgłoszenie ich sytuacji do ośrodków pomocy społecznej. Instytucje te udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, skierowania do schroniska lub ośrodka wsparcia, a także zapewnienia ciepłej odzieży i obuwia. Możliwa jest również pomoc w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.

Niezwykle ważną rolę odgrywają też niektóre organizacje pozarządowe, których działalność opiera się na przeciwdziałaniu bezdomności i wykluczeniu społecznemu. Organizacje te świadczą pomoc poprzez udzielanie schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W przypadku dostrzeżenia niepokojącej sytuacji w najbliższym otoczeniu prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, tel.: 74 832 56 60, 74 832 56 63, 74 832 56 64 lub 668 443 516.

powrót do poprzedniej strony