Strona główna

Dofinansowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-05

Dofinansowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym z najważniejszych problemów w zakresie ochrony środowiska naturalnego na terenie naszej gminy jest gospodarka ściekowa. Problem ten związany jest przede wszystkim z dysproporcją między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która przyczynia się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, powodując tym samym zagrożenie dla środowiska.

Obszar gminy Dzierżoniów charakteryzuje się rozproszoną zabudową, co utrudnia objęcie jej kanalizacją zbiorczą - nie tylko ze względów technicznych, ale i ekonomicznych. Mając na uwadze ochronę środowiska oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, gmina Dzierżoniów od 2013 r. umożliwia mieszkańcom uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

W 2016 r. ogłoszone zostały dwa nabory wniosków. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni, w przypadku wniosków złożonych w pierwszym terminie, było udzielane w ramach uchwały nr XLVII/376/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2014 r. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w drugim terminie, dofinansowanie było udzielane na podstawie nowych zasad, które zostały określone uchwałą nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2016 r.

W 2016 r. gmina Dzierżoniów dofinansowała budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wysokość dotacji wypłaconych z budżetu gminy na realizację zadania wyniosła 93 520,58 zł.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości, które znajdują się na terenie naszej gminy i w których brakuje zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni przy następnym naborze wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 r., w tym termin składania wniosków, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Dofinansowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ściekówDofinansowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków
powrót do poprzedniej strony