AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-12-27

Uwaga - grypa ptaków!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że uległa pogorszeniu sytuacja epizootyczna w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji gospodarstw, mające na celu zabezpieczenie drobiu przed możliwością zakażenia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że prowadzone będą kontrole gospodarstw utrzymujących drób w zakresie wprowadzonych zakazów i nakazów, w szczególności trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami i wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, zabezpieczania paszy przed dostępem ptaków dzikich, wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw.

Jednocześnie przypominamy, że każdy przypadek pojawienia się niepokojących objawów u ptactwa, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej lub wystąpienia większej śmiertelności w stadzie należy zgłaszać do lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony