Strona główna

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-12-22

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty przedświątecznej XXX sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 22 grudnia w Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie.

W obradach uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Głównym punktem sesji było głosowanie nad projektami uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz budżetu gminy na rok 2017. Po wysłuchaniu stanowisk komisji stałych Rady Gminy Dzierżoniów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni przyjęli obie uchwały.

W dalszej części obrad Rada przyjęła uchwały w sprawach:

  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dzierżoniów,
  • zmiany uchwały Nr XIII/80/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów,
  • opłaty prolongacyjnej,
  • planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2017.

Następnie uczestników sesji w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane przez dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie pod opieką nauczycielek Doroty Macek i Wioletty Gadziny.

Po występie przedszkolaków wszyscy obecni zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne - była to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować świątecznych potraw.

Za przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy mieszkańcom Dobrocina i przedstawicielom Stowarzyszenia "Dobrocin - Wieś XXI w.".

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminyRadni uchwalili przyszłoroczny budżet gminy
powrót do poprzedniej strony