Strona główna

Kolejne inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-12-21

Kolejne inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów zakończył realizację kolejnych inwestycji. W Uciechowie na ul. Wylotowej usprawniono funkcjonowanie przepompowni ścieków, a w sali wiejskiej w Ostroszowicach zmodernizowano ogrzewanie.

Pierwsza z inwestycji zakładała wymianę 2 pomp tłoczących ścieki z Uciechowa do Włók. Wymieniono również układ sterowania pompownią wraz z zamontowaniem układu powiadamiania SMS o nieprawidłowej pracy pompowni, który powinien w dużej mierze zapobiegać niekontrolowanemu przelewaniu się ścieków. W ramach zadania na odcinkach pompowych zamontowano również nowe kraty koszowe.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 52 791,66 zł. Inwestycja powinna zapewnić skuteczniejszą i bardziej wydajną pracę pompowni.

Równocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców Uciechowa o przestrzeganie zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej, a w szczególności o niewrzucanie odpadków stałych i art. higienicznych do sieci. Największą zmorą i przyczyną awarii pomp są chusteczki do pielęgnacji niemowląt.

Kolejną inwestycją zrealizowaną przez ZGK jest modernizacja ogrzewania w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ostroszowicach służącym społeczności lokalnej oraz uczniom szkoły podstawowej. W tym roku wymianie poddano piec grzewczy oraz poczyniono starania w celu wykonania przyłącza gazu ziemnego. Inwestycję zamknięto w kwocie 31 400,00 zł.

Na początek przyszłego roku planowane jest z kolei przepięcie instalacji zasilającej gazem ciekłym Propan-Butan na gaz ziemny z sieci.

Kolejne inwestycje Zakładu Gospodarki KomunalnejKolejne inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej
powrót do poprzedniej strony