Strona główna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-04-18

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW

aktualności Gmina Dzierżoniów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Mościsko, Nowizna, Uciechów, Dobrocin i Roztocznik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dzierżoniowa uchwał nr XXI/191-195/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Mościsko, Nowizna, Uciechów, Dobrocin i Roztocznik.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów w terminie do dnia 16 maja 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

powrót do poprzedniej strony