AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-12-15

Poprawa bezpieczeństwa w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku". Podstawowym celem zadania, oprócz poprawy cech użytkowych drogi, była pomoc rolnikom prowadzącym w tym miejscu gospodarstwa rolne poprzez usprawnienie komunikacji do pól.

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 810 mb. Ponadto roboty obejmowały wykonanie odcinka drogi (65 mb) oraz pętli autobusowej o pełnej konstrukcji (podbudowa wraz z nawierzchnią). Wykonano również jedną mijankę i wymieniono dwa przepusty. Realizacja inwestycji przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa przejazdu dla uczestników ruchu drogowego.

Wartość przedsięwzięcia to 240 255,75 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków zewnętrznych.

Poprawa bezpieczeństwa w RoztocznikuPoprawa bezpieczeństwa w RoztocznikuPoprawa bezpieczeństwa w RoztocznikuPoprawa bezpieczeństwa w RoztocznikuPoprawa bezpieczeństwa w Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony