AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-29

Bezpieczny Dolnoślązak

aktualności Gmina Dzierżoniów

W Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie trwa projekt edukacyjny Bezpieczny Dolnoślązak, który skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie naszego województwa.

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, natomiast parterami: Komenda Wojewódzka Policji, KW Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uczniowie gimnazjum będą nabywali umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania i odpowiedniego reagowania na niebezpieczeństwa i zagrożenia - nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale przede wszystkim warsztatowych, przy współudziale funkcjonariuszy i przedstawicieli wymienionych służb.

Działania będą skupione na obszarach takich jak:

  1. pierwsza pomoc - znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez udział w warsztatach,
  2. bezpieczny wypoczynek - pokaz praktycznych umiejętności, jak należy zachować się w sytuacji zagrożeń w górach i nad wodą,
  3. bezpieczne środowisko - racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu (segregacja śmieci, odnawialne źródła energii, wyroby ekologiczne),
  4. zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych - ewakuacja szkoły w czasie pożaru, współpraca z służbami,
  5. terroryzm - umiejętność reagowania na sposoby werbowania członków organizacji terrorystycznych w sieci,
  6. bezpieczeństwo w Internecie - unikanie zagrożeń płynących z globalnej sieci, zasady współżycia z innymi użytkownikami (netykieta).

Koordynatorkami projektu są Małgorzata Klepuszewska i Małgorzata Grzelak. Więcej informacji na temat działań podejmowanych w ramach programu można znaleźć na stronie Gimnazjum Gminnego

powrót do poprzedniej strony