Strona główna

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-28

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - otwarty konkurs ofert

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". W ramach zadania realizowane będzie zadanie szczegółowe: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów".

W załączeniu zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".

powrót do poprzedniej strony