AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-25

Radni rozmawiali o działalności OPS-u

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była głównym tematem XXIX sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 24 listopada.

Na początku posiedzenia przed radnymi wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej. Pod opieką nauczycielek Elżbiety Biernackiej i Ewy Sokołowskiej przygotowali wyjątkowy występ patriotyczny pn. "Żeby Polska była Polską".

Następnie gratulacje odebrał Krzysztof Twardak - trener i opiekun reprezentacji Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, która 25 października zajęła II miejsce na mistrzostwach Dolnego Śląska w unihokeju.

Krzysztof Twardak opowiedział radnym o dotychczasowych osiągnięciach młodych sportowców i przedstawił film dokumentujący największe sukcesy reprezentacji.

Głównym punktem posiedzenia była działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Informację o realizowanych projektach, przedsięwzięciach i planach placówki przedstawiła kierownik Ośrodka Elżbieta Rudnicka.

W dalszej części posiedzenia Rada przyjęła uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • utraty mocy obowiązywania Uchwały Nr XXX/232/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  • ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości,
  • ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
  • zmiany Uchwały Nr XLIII/339/13 Rady Gminy Dzierżoniów z 31 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Radni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-u
powrót do poprzedniej strony