AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-24

Unihokej - uczy, bawi i wychowuje

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ponad 50 nauczycieli realizujących program "Mały Mistrz" uczestniczyło w konferencji metodycznej, która odbyła się 15 listopada w obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jeleniej Górze. Jednym z prelegentów był Krzysztof Twardak - nauczyciel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach i w Piławie Dolnej.

Tematem wiodącym konferencji był unihokej. Uczestnicy spotkania wzięli m.in. udział w lekcji pt. "Unihokej uczy i bawi", a także w pokazowym treningu unihokejowym, który poprowadzili Dominik Wojciechowski i Krzysztof Twardak.

Program "Mały Mistrz" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego ideą jest poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III, wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego oraz promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

powrót do poprzedniej strony