Strona główna

Informacja dla organizacji pozarządowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-24

Informacja dla organizacji pozarządowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z licznymi pytaniami ze strony organizacji pozarządowych informujemy, że sprawozdania z wykonania zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przed 3 września 2016 r.), powinny być składane na tzw. starych wzorach.

Jednocześnie przypominamy, że organizacje, które zadeklarowały wkład osobowy (pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy) zobowiązane są dołączyć do sprawozdania wypełniony "Wykaz osób pracujących społecznie".

Oba dokumenty do pobrania w załączeniu:

Wszelkich informacji dotyczących realizacji zadań publicznych udziela Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki - nr tel.: 74 832 56 82.

powrót do poprzedniej strony