AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-10

Nowy chodnik w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończył się II etap budowy chodnika w Roztoczniku. Inwestycja finansowana była ze środków gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy oboma jednostkami.

Chodnik przebiega wzdłuż drogi powiatowej, a jego długość wynosi 165 mb.

Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy z powiatem dzierżoniowskim, który dostarczył niezbędne materiały budowlane. Prace ziemne we własnym zakresie wykonali mieszkańcy, a pozostałe roboty - pracownicy publiczni zatrudnieni przez gminę Dzierżoniów.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańca Roztocznika pana Tadeusza Machowskiego, który użyczył sprzęt mechaniczny i aktywnie zaangażował się w prace.

Nowy chodnik w RoztocznikuNowy chodnik w RoztocznikuNowy chodnik w RoztocznikuNowy chodnik w RoztocznikuNowy chodnik w RoztocznikuNowy chodnik w Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony