AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-10

Listopadowa narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Omówienie form aktywizacji zawodowej oferowanej przez PUP w Dzierżoniowie oraz informacja na temat możliwości realizacji projektów w ramach programu LEADER - to główne temat listopadowej narady sołtysów z terenu gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło we wtorek 8 listopada w sali narad Urzędu Gminy.

W obradach uczestniczyła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Agnieszka Walawska. Poinformowała sołtysów o oferowanych przez PUP formach wsparcia, takich jak bony zatrudnieniowe, refundacja części kosztów zatrudnienia i składek ZUS czy dofinansowanie zakupu maszyn i sprzętu w celu utworzenia nowego stanowiska pracy.

Wszystkich rolników zainteresowanych skorzystaniem z form wsparcia oferowanych przez PUP zachęcamy do kontaktu z sołtysami. W najbliższym czasie dla potencjalnych beneficjentów programów aktywizacyjnych zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach osi LEADER. Kwestie te omówiła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka. Przypomniała również o spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin członkowskich LGD Ślężanie, podczas którego omówione zostaną zasady naboru wniosków i przyznawania pomocy. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Dzierżoniów (sala nr 217).

W punkcie "Sprawy różne" sołtysi dyskutowali m.in. na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy, a także o zbliżającym się podsumowaniu przedsięwzięcia pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" koordynowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla wsi", dofinansowanego ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Listopadowa narada sołtysówListopadowa narada sołtysów
powrót do poprzedniej strony