Strona główna

Zebranie uczestników scalenia gruntów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-28

Zebranie uczestników scalenia gruntów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 14 listopada o godz. 16:00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno. Celem zebrania będzie wybór rady uczestników scalenia jako społecznego organu doradczego oraz omówienie ogólnych spraw związanych ze scaleniem.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w zebraniu, mogą ustanowić pełnomocników (druk pełnomocnictwa można odebrać u sołtysa Piławy Dolnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów pokój nr 122).

Ze względu na wagę tematu zebrania wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne przybycie.

powrót do poprzedniej strony