Strona główna

Oświata głównym tematem październikowej sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-28

Oświata głównym tematem październikowej sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Najważniejszym punktem obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów był raport z działalności gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Posiedzenie odbyło się w czwartek 27 października w sali narad Urzędu Gminy.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Maria Głód - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy Dzierżoniów, Kazimiera Sygulska - Przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, Kinga Winnicka - członek Zarządu WSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej oraz dyrektorzy gminnych szkół.

Raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów przedstawiła Krystyna Skowrońska - Inspektor ds. Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. Jak wynika z raportu, w szkołach nadzorowanych przez gminę w ubiegłym roku szkolnym zrealizowano wiele ciekawych projektów edukacyjnych, wprowadzono liczne innowacje pedagogiczne oraz podejmowano działania służące podnoszeniu jakości kształcenia. W wystąpieniu przedstawione zostały również założenia zmian w prawie oświatowym przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz szczegółowe wyliczenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych placówek.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • określenia stawek w podatku od nieruchomości,
  • określenia stawek podatku od środków transportowych,
  • określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
  • zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Dzierżoniów,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016.

Sesję zakończyły tradycyjnie informacje wójta Marka Chmielewskiego o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Oświata głównym tematem październikowej sesjiOświata głównym tematem październikowej sesjiOświata głównym tematem październikowej sesjiOświata głównym tematem październikowej sesji
powrót do poprzedniej strony